Des dels serveis que gestionem el projecte #apujopersiana (Vallsgenera, Oficina Jove i VallsJove) hem convocat una reunió de treball amb les persones joves emprenedores de la comarca que tindrà lloc els dies 16 i 20 de març a les 11h. al Centre Cívic de Valls.  Es tracta d’un espai de treball compartit on consensuar i elaborar propostes conjuntes d’actuacions en el marc d’aquest projecte. Ens agradaria conèixer quines són les  necessitats, propostes, inquietuds de les persones joves emprenedores del territori.

La participació en quant al disseny d’actuacions al voltant de l’emprenedoria juvenil a nivell comarcal és essencial, ja que permetrà adequar les actuacions a la  realitat i a les necessitats de les persones joves emprenedores, i generar un major impacte i difusió dels projectes d’emprenedoria juvenil entre la població, i entre el jovent emprenedor.

Confirmació de l’assistència: